142/2019

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2019

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (128/2010) 29 §:n 2 momentti ja 44 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin niistä on 44 §:n 1 momentin 1 kohta asetuksessa 164/2013, seuraavasti:

29 §
Ulkomaan kansalaista koskevien tietojen tarkistaminen

Tietojen tarkistamisesta ulkomaalaisrekisteristä voidaan poiketa myös, jos tietojen tallettaminen tapahtuu viranomaisen aloitteesta ilman ulkomaan kansalaisen myötävaikutusta.


44 §
Toimivallan järjestely eräissä väestötietojärjestelmän tietojen ylläpitoa koskevissa maistraatin tehtävissä

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 21 §:n 1 momentissa säädetystä maistraatin alueellisesta toimivallasta poiketen:

1) Länsi-Suomen maistraatti, Pohjois-Suomen maistraatti ja Sisä-Suomen maistraatti huolehtivat väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 9 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen ulkomaan kansalaisten tietojen tallettamisesta väestötietojärjestelmään niissä tapauksissa, joissa tiedot talletetaan viranomaisen aloitteesta ilman ulkomaan kansalaisen myötävaikutusta;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2019.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2019

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Lainsäädäntöneuvos
Maarit Huotari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.