Säädökset alkuperäisinä: 2019

1596/2019
Verohallinnon päätös takaisin perittyjen tulojen takaisinmaksun määräpäivästä suorituksen maksajan verotuksessa
1595/2019
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1594/2019
Verohallinnon päätös Tulorekisteriyksikölle annettavien tietojen antamisen määräaikojen pidentämisestä
1593/2019
Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1592/2019
Laki valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
1591/2019
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n muuttamisesta
1590/2019
Laki julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain 4 ja 8 §:n muuttamisesta
1589/2019
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1588/2019
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1587/2019
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2020
1586/2019
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1585/2019
Valtiovarainministeriön asetus veronkannosta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
1584/2019
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1583/2019
Laki veronkantolain 50 §:n muuttamisesta
1582/2019
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1581/2019
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 5 a ja 5 c §:n muuttamisesta
1580/2019
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
1579/2019
Laki tuloverolain muuttamisesta
1578/2019
Laki maatilatalouden tuloverolain 3 §:n muuttamisesta
1577/2019
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1576/2019
Laki pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain muuttamisesta 
1575/2019
Laki kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta
1574/2019
Laki tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta
1573/2019
Laki verontilityslain väliaikaisesta muuttamisesta
1572/2019
Laki koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023
1571/2019
Laki maatilatalouden tuloverolain 4 §:n muuttamisesta
1570/2019
Laki tuloverolain 29 §:n muuttamisesta
1569/2019
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 4 ja 7 §:n muuttamisesta
1568/2019
Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
1567/2019
Laki eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta
1566/2019
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
1565/2019
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
1564/2019
Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1563/2019
Laki perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1562/2019
Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1561/2019
Laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
1560/2019
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
1559/2019
Laki raportoitavista järjestelyistä verotuksen alalla
1558/2019
Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta
1557/2019
Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1556/2019
Laki vuoden 2020 tuloveroasteikosta
1555/2019
Laki valmisteverotuslain 5 §:n muuttamisesta
1554/2019
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
1553/2019
Laki Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta
1552/2019
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista
1551/2019
Valtioneuvoston asetus toimivaltaisesta eläkelaitoksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.