1394/2018

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2018

Verohallinnon päätös oma-aloitteista veroa koskevan tiedon muodostamisesta Tulorekisteriyksikölle annetuista tiedoista

Verohallinto on oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 16 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 56/2018, nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tällä päätöksellä määrätään tarkemmin, mitkä oma-aloitteisia veroja koskevat tiedot Verohallinto muodostaa verokaudelta tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) 6 §:n 2 momentin 12 ja 21 kohdassa tarkoitetuista tiedoista.

2 §
Muodostettavat tiedot

Suorituksen maksaja antaa Tulorekisteriyksikölle tulotietojärjestelmästä annetun lain perusteella seuraavat tiedot:

1) ennakonpidätyksen sekä lähdeveron alaiset suoritukset ja muuna kuin rahana annetut edut tulonsaajittain;

2) toimitetut ennakonpidätykset ja perityt lähdeverot tulonsaajittain;

3) työnantajan sairausvakuutusmaksujen ja niistä tehtävien vähennysten yhteismäärä kalenterikuukaudelta maksajakohtaisesti.

Verohallinto muodostaa 1 momentissa mainituista tiedoista verokaudelta seuraavat veroa koskevat tiedot:

1) ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut suoritukset yhteensä;

2) toimitetut ennakonpidätykset yhteensä;

3) lähdeveron alaiset palkat ja muut suoritukset yhteensä;

4) perityt lähdeverot yhteensä;

5) työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiset palkat yhteensä;

6) maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu yhteensä.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran tammikuussa 2019 alkaviin verokausiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2018

Pääjohtaja
Markku Heikura

Ylitarkastaja
Markus Kautto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.