1382/2018

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2018

Oikeusministeriön asetus eräistä tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2004) 305 §:n 2 momentin ja valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

Tietosuojavaltuutetun toimisto perii yhteisötilaajilta liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen maksun seuraavista sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2004) 305 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun valvontatehtävään liittyvistä julkisoikeudellisista suoritteista:

1) ennakkoilmoituksen käsittely;

2) vuosittaisen selvityksen käsittely;

3) olennaista muutosta koskevan ilmoituksen käsittely;

4) valvonnan edellyttämän tarkastuksen toimittaminen.

2 §

Suoritteista, jotka tietosuojavaltuutetun toimisto hinnoittelee valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n mukaisesti, säädetään oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista annetun oikeusministeriön asetuksen (1035/2017) 3 §:ssä.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2018

Oikeusministeri
Antti Häkkänen

Hallitussihteeri
Johanna Nyberg

Liite

Maksutaulukko sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 305 §:n 1 mom. 1 kohdassa tarkoitetuista tietosuojavaltuutetun toimiston yhteisötilaajan tunnistamistietojen käsittelyn valvontatehtävistä perittävistä maksuista:

1. Ennakkoilmoituksen käsittely

Ennakkoilmoituksen käsittelystä perittävä kiinteä maksu:

1) maksullisen tietoyhteiskuntapalvelun, viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön ehkäiseminen ja selvittäminen

Mikroyritykset (1–9 henkilöä)* 653 euroa
Pienyritykset (10–49 henkilöä)* 715 euroa
Keskisuuret yritykset (50–249 henkilöä)* 840 euroa
Suuryritykset (250– henkilöä)* 965 euroa

*Asunto-osakeyhtiöiden osalta perusteena on verkkoon liitettyjen huoneistojen määrä ja muiden yhteisötilaajien osalta sen henkilöstön määrä, jota valvonta koskee.

2) rikoslain 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetun yrityssalaisuuden paljastamisen ehkäiseminen ja selvittäminen

Mikroyritykset (1–9 henkilöä)* 801 euroa
Pienyritykset (10–49 henkilöä)* 1 162 euroa
Keskisuuret yritykset (50–249 henkilöä)* 1 596 euroa
Suuryritykset (250– henkilöä)* 1 932 euroa

*Muiden yhteisötilaajien osalta perusteena on sen henkilöstön määrä, jota valvonta koskee.

2. Vuosittaisen selvityksen käsittely

Vuosittaisen selvityksen käsittelystä perittävä maksu:

1) maksullisen tietoyhteiskuntapalvelun, viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön ehkäiseminen ja selvittäminen

Mikroyritykset (1–9 henkilöä)* 653 euroa
Pienyritykset (10–49 henkilöä)* 715 euroa
Keskisuuret yritykset (50–249 henkilöä)* 840 euroa
Suuryritykset (250– henkilöä)* 965 euroa

*Asunto-osakeyhtiöiden osalta perusteena on verkkoon liitettyjen huoneistojen määrä ja muiden yhteisötilaajien osalta sen henkilöstön määrä, jota valvonta koskee.

2) rikoslain 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetun yrityssalaisuuden paljastamisen ehkäiseminen ja selvittäminen

Mikroyritykset (1–9 henkilöä)* 801 euroa
Pienyritykset (10–49 henkilöä)* 1 162 euroa
Keskisuuret yritykset (50–249 henkilöä)* 1 596 euroa
Suuryritykset (250– henkilöä)* 1 932 euroa

*Muiden yhteisötilaajien osalta perusteena on sen henkilöstön määrä, jota valvonta koskee.

3. Olennaista muutosta koskevan ilmoituksen käsittely

Olennaista muutosta koskevan ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu:

1) maksullisen tietoyhteiskuntapalvelun, viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön ehkäiseminen ja selvittäminen

Mikroyritykset (1–9 henkilöä)* 653 euroa
Pienyritykset (10–49 henkilöä)* 715 euroa
Keskisuuret yritykset (50–249 henkilöä)* 840 euroa
Suuryritykset (250– henkilöä)* 965 euroa

*Asunto-osakeyhtiöiden osalta perusteena on verkkoon liitettyjen huoneistojen määrä ja muiden yhteisötilaajien osalta sen henkilöstön määrä, jota valvonta koskee.

2) rikoslain 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetun yrityssalaisuuden paljastamisen ehkäiseminen ja selvittäminen

Mikroyritykset (1–9 henkilöä)* 801 euroa
Pienyritykset (10–49 henkilöä)* 1 162 euroa
Keskisuuret yritykset (50–249 henkilöä)* 1 596 euroa
Suuryritykset (250– henkilöä)* 1 932 euroa

*Muiden yhteisötilaajien osalta perusteena on sen henkilöstön määrä, jota valvonta koskee.

4. Tarkastuksista perittävä maksu

Maksutaulukon kohdissa 1–3 tarkoitettujen käsittelymaksujen lisäksi peritään valvonnan edellyttämistä tarkastuksista 100,00 euroa/tunti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.