1378/2018

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus väestönsuojista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan väestönsuojista annetun valtioneuvoston asetuksen (408/2011) 1 §:n 2 momentin suomenkielinen sanamuoto ja 3 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §
Väestönsuojan laitteita ja tuotteita koskevat vaatimukset

Väestönsuojan teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta säädetään erikseen sisäministeriön asetuksella.


3 §
Väestönsuojan sijoittaminen

Väestönsuoja saadaan sijoittaa enintään 500 metrin päähän rakennuksesta, jota varten se rakennetaan.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Tämän asetuksen 3 §:n 1 momentin säännöstä väestönsuojan sijoittamisesta sovelletaan sellaiseenkin rakennushankkeeseen, johon rakennuslupa on haettu jo ennen tämän asetuksen voimaantuloa sen jälkeen, kun asetus on vahvistettu, jos tämän asetuksen soveltaminen johtaa rakennuksen omistajan kannalta lievempiin väestönsuojan rakentamista koskeviin vaatimuksiin.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Ilpo Helismaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.