1377/2018

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 3 §:n 2 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 870/2016, seuraavasti:

3 §

Siitä poiketen, mitä 1 momentissa säädetään:


2) sisäministeriö tekee 1 momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat Kriisinhallintakeskuksen virkojen ja poliisilaitoksen päällikön viran perustamista, muuttamista tai lakkauttamista sekä suojelupoliisin ja muiden poliisiyksiköiden välisiä virkajärjestelyjä;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Hanna Helinko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.