1349/2018

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen 18 ja 43 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan arava-asetuksen (1587/1993) 18 ja 43 § seuraavasti:

18 §
Rajoitusmerkinnän poistaminen

Rajoitusmerkintä on poistettava, kun on selvitetty, että rajoitukset ovat lakanneet olemasta voimassa. Rajoitusmerkinnän poistamista voi vaatia myös kiinteistön omistaja tai kiinteistön vuokraoikeuden haltija taikka osakemerkinnän, osakeluettelomerkinnän tai huoneistotietojärjestelmän merkinnän osalta asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistaja.

43 §
Omistusoikeuden siirtyminen

Kun omaksilunastaja on tehnyt ilmoituksen omaksilunastamisesta sekä suorittanut lunastushinnan ja osakkeille laskettavan lainan tai lainaosuuden siltä osin kuin niiden maksamiseen ei ole myönnetty lykkäystä, lunastettavien osakkeiden omistusoikeus siirtyy omaksilunastajalle.

Kunnan on laadittava luovuttajan ja omaksilunastajan välinen luovutuskirja osakkeiden luovuttamisesta sekä, jollei pantin saajan oikeuksista muuta johdu, luovutettava osakekirjat viivytyksettä omaksilunastajalle. Jos osakkeisiin sovelletaan huoneistotietojärjestelmästä annettua lakia (1328/2018), myös saannon kirjaamisessa noudatetaan mainittua lakia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Lainsäädäntöneuvos
Anu Karjalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.