1311/2018

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen 16 ja 18 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan tieliikenneasetuksen (182/1982) 16 §:n merkkiä 317 koskeva kohta ja 18 §:n merkkejä 416, 417 ja 426 koskevat kohdat, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 328/1994, seuraavasti:

16 §

Merkki 317

Kielto koskee ajamista myös raskaalla moottorikelkalla.

317. Moottorikelkalla ajo kielletty


18 §

Merkki 416

Merkillä osoitetaan, että ajoneuvon on kierrettävä liikenneympyrä, risteyksessä oleva koroke tai muu este vastapäivään. Polkupyörällä, mopolla, moottorikelkalla ja raskaalla moottorikelkalla sekä ratsastaja saa kuitenkin poiketa merkillä osoitetusta määräyksestä, jos merkeillä 422–427 on muuta osoitettu.

416. Pakollinen kiertosuunta

Merkki 417

Merkillä osoitetaan, että ajoneuvo saa sivuttaa sen vain nuolen osoittamalta puolelta. Polkupyörällä, mopolla, moottorikelkalla ja raskaalla moottorikelkalla sekä ratsastaja saa kuitenkin poiketa merkillä osoitetusta määräyksestä, jos merkeillä 422–427 on muuta osoitettu. Myös merkin peilikuvaa voidaan käyttää.

417. Liikenteen jakaja


Merkki 426

Merkillä osoitetaan moottorikelkkailureitti. Muiden ajoneuvojen kuin moottorikelkan kuljettaminen moottorikelkkailureitillä on kielletty. Raskaalla moottorikelkalla ajo moottorikelkkailureitillä on sallittu, jos se osoitetaan tekstillisellä lisäkilvellä "Sallittu raskaille moottorikelkoille". Moottorikelkkailureitillä ajettaessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä tieliikennelaissa säädetään ajoradalla ajamisesta. Hiihtäjän ja muun jalankulkijan on ensisijaisesti kuljettava reitin oikean puolta.

426. Moottorikelkkailureitti


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2018.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2018

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Erityisasiantuntija
Aino Still

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.