1293/2018

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeriön asetus riistanhoitoyhdistysten valtionavustuksen jakoperusteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 3 §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 967/2017:

1 §
Riistanhoitoyhdistysten yleisavustuksen jakoperusteet

Riistanhoitoyhdistysten käyttö- ja pääomamenoihin tarkoitettu yleisavustus jaetaan sen maksamisvuotta edeltävän vuoden toimintatietojen perusteella. Yleisavustuksesta jaetaan:

1) 35 prosenttia riistanhoitoyhdistysten jäsenmäärän mukaisessa suhteessa;

2) 5 prosenttia riistanhoitoyhdistysten toiminta-alueilla suoritettujen valvontatapahtumien määrän mukaisessa suhteessa;

3) 12,5 prosenttia riistanhoitoyhdistysten toiminta-alueilla järjestettyjen metsästäjätutkintoon valmistavien koulutusten määrän mukaisessa suhteessa;

4) 10 prosenttia riistanhoitoyhdistysten toiminta-alueilla järjestettyjen muiden koulutustilaisuuksien määrän mukaisessa suhteessa;

5) 10 prosenttia riistanhoitoyhdistysten toiminta-alueilla järjestettyjen kouluille, oppilaitoksille ja muille nuorisoryhmille tarkoitettujen tilaisuuksien määrän mukaisessa suhteessa;

6) 7,5 prosenttia riistanhoitoyhdistysten toiminta-alueilla laskettujen riistakolmioiden, peltokolmioiden ja vesilintulaskentapisteiden määrän mukaisessa suhteessa;

7) 2,5 prosenttia suurpetoyhdyshenkilöverkoston aktiivisuuden mukaisessa suhteessa;

8) 5 prosenttia riistanhoitoyhdistysten hirvieläinten metsästyksen lupaosakkaille järjestämien hirvieläinverotuksen suunnittelua koskevien tilaisuuksien määrän mukaisessa suhteessa;

9) 5 prosenttia riistanhoitoyhdistysten toiminta-alueilla suoritettujen hirvieläinten suurriistavirka-aputehtävien määrän mukaisessa suhteessa;

10) 5 prosenttia susireviiriyhteistyöryhmän toimintaan osallistuville riistanhoitoyhdistyksille;

11) 2,5 prosenttia metsästyslain 8 §:n alueella riistanhoitoyhdistysten toiminta-alueille myönnettyjen Metsähallituksen pienriistan metsästyslupien määrän mukaisessa suhteessa.

Edellä 1 momentissa säädetystä huolimatta riistanhoitoyhdistyksen yleisavustus voi vähentyä yhden vuoden aikana enintään 20 prosenttia.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Erityisasiantuntija
Janne Pitkänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.