1258/2018

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien verovuoden 2019 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään verontilityslain (532/1998) 14 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 655/2015:

1 §
Soveltamisala

Yksittäisten kuntien yhteisöverojen tilityksissä sovellettavia verontilityslain (532/1998) 13 §:n mukaisia verovuoden 2019 jako-osuuksia laskettaessa noudatetaan tämän asetuksen säännöksiä.

2 §
Verovuoden 2019 jako-osuudet

Verontilityslain 13 §:n mukaiset verovuoden 2019 jako-osuudet lasketaan verovuosien 2016 ja 2017 tietojen perusteella laskettujen täysipainoisten jako-osuuksien keskiarvona.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä joulukuuta 2018.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran tammikuussa 2019 tehtäviin yhteisöveron tilityksiin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.