1202/2018

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2014) 1–3, 6, 9 ja 11 §, sellaisena kuin niistä on 2 § osaksi asetuksessa 344/2016, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään niiden radiotaajuuksien käytöstä, jotka on sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 95 §:n nojalla määrätty käytettäviksi toimiluvanvaraiseen tele- sekä televisio- ja radiotoimintaan Ahvenanmaan maakunnassa.

Asetusta ei sovelleta:

1) satelliitin välityksellä tapahtuvaan televisio- ja radiotoimintaan määrättyihin taajuusalueisiin;

2) sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 9 §:ssä tarkoitettuun enintään kolme kuukautta kestävään televisiotoimintaan, jossa televisiolähettimen suurin sallittu lähetysteho on enintään kaksi kilowattia.

2 §
Televisioverkot

Televisiotoimintaan käytettävä taajuusalue on 470–694 790 megahertsiä.

Taajuusalueet 470–694 ja 694–790 megahertsiä on ovat lisäksi käytettävissä radiomikrofoneille. Taajuusalue 694–790 megahertsiä on käytettävissä radiomikrofoneille kuitenkin vain 31 päivään joulukuuta 2016.

Toimiluvanvaraiseen televisiotoimintaan maakunnan alueella osoitetaan kolme kanavanippua.

Televisioverkkojen käyttöön tarkoitetut kanavat ovat 25, 28 ja 35.

Kanavanipussa toimivien televisiotoiminnan harjoittajien suostumuksella voidaan televisiotoiminnasta vapaaksi jäävää kanavanipun siirtokapasiteettia käyttää muuhun toimintaan.

3 §
Kognitiiviset radioverkot

Kognitiivisten radiojärjestelmien toimintaan käytettävä taajuusalue on 470–694 megahertsiä. Kognitiiviset radiojärjestelmät eivät kuitenkaan saa suojausta muun radioviestinnän aiheuttamilta häiriöiltä, eivätkä ne saa aiheuttaa häiriötä muulle radioviestinnälle.

6 §
Kolmannen sukupolven matkaviestinverkot

Kolmannen sukupolven digitaaliseen matkaviestintoimintaan (UMTS) käytettävät taajuusalueet ovat 1 920–1  980 megahertsiä ja 2 110–2 170 megahertsiä.

Maakunnan hallituksen suostumuksella digitaalisia UMTS-matkaviestinverkkoja on maakunnan alueella neljä.

Teleyritys, jolla on oikeus GSM-matkaviestintoiminnan harjoittamiseen taajuusalueilla 880–915 megahertsiä ja 925–960 megahertsiä sekä 1 710–1 785 megahertsiä ja 1 805–1 880 megahertsiä tai UMTS-matkaviestintoiminnan harjoittamiseen taajuuksilla 1 920–1 980 megahertsiä ja 2 110–2 170 megahertsiä, voi käyttää näitä taajuuksia samassa laajuudessa myös matkaviestintoiminnan harjoittamiseen UMTS-, LTE- ja 5G -tekniikalla.

9 §
Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvat maanpäälliset järjestelmät

Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvien maanpäällisten järjestelmien käytössä ovat taajuusalueet 791–821 ja 832–862 megahertsiä. Maakunnan hallituksen suostumuksella taajuusalueella on maakunnan alueella kaksi sähköisten viestintäpalvelujen järjestelmää.

Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvien maanpäällisten järjestelmien käytössä ovat taajuusalueet 2 500–2 690 megahertsiä 3 400–3 600 megahertsiä sekä 3 600–3 800 megahertsiä koko maakunnan alueella.

Maakunnan hallituksen suostumuksella taajuusalueella 2 500–2 690 megahertsiä on maakunnan alueella kaksi sähköisten viestintäpalvelujen järjestelmää.

Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvien maanpäällisten järjestelmien käytössä on lisäksi taajuusalue 694–790 megahertsiä.

11 §
Radiotaajuuksien osoittaminen televerkkoyrityksille

Liikenne- ja viestintäviraston on osoitettava samanlaista matkaviestintoimintaa harjoittaville televerkkoyrityksille tasapuolisesti ja syrjimättömästi alueellisesti käytettäväksi yhtä paljon taajuuksia, jos matkaviestinverkkojen alueellisten liikennemäärien tai muiden painavien perusteiden vuoksi ei ole syytä menetellä toisin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Lainsäädäntöjohtaja
Silja Ruokola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.