1199/2018

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus merilain 10 a luvun 8 §:n soveltamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään merilain 10 a luvun 8 §:n nojalla:

1 §

Merilain (674/1994) 10 a luvun 8 §:ssä tarkoitetun todistuksen vakuutuksen tai vakuuden voimassaolosta suomalaiselle alukselle antaa Liikenne- ja viestintävirasto.

Todistusta haetaan Liikenne- ja viestintävirastolta.

Hakemukseen on liitettävä Liikenne- ja viestintävirastolle osoitettu vakuutuksen tai muun vakuuden antajan todistus vakuutuksen tai vakuuden voimassaolosta. Virasto vastaanottaa tämän asiakirjan myös sähköisesti.

2 §

Todistus laaditaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Liikenne- ja viestintävirasto lähettää annetun todistuksen aluksen omistajalle tai hänen asiamiehelleen.

3 §

Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuksesta antaa merilain 10 a luvun 8 §:n 1 momentin mukaisen todistuksen vakuutuksen tai vakuuden voimassaolosta ulkomaiselle alukselle, jota ei ole rekisteröity aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta tehtyyn yleissopimukseen (SopS 4/2009) liittyneessä valtiossa ja joka ei ole vieraan valtion omistama.

4 §

Edellä 3 §:ssä tarkoitettua todistusta on haettava Liikenne- ja viestintävirastolta viimeistään 30 päivää ennen kuin aluksen odotetaan saapuvan suomalaiseen satamaan tai muuhun Suomen vesialueella sijaitsevaan maihintulopaikkaan.

Hakemus on laadittava suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ja siinä on mainittava:

1) aluksen nimi, numero- tai kirjaintunnus ja rekisteröintisatama;

2) rekisteröidyn omistajan nimi ja päätoimipaikka;

3) aluksen IMO-tunnistenumero;

4) vakuuden tyyppi ja kesto; ja

5) vakuutuksenantajan tai muun vakuuden antajan nimi ja päätoimipaikka sekä tarvittaessa se toimipaikka, jossa vakuutus tai vakuus annetaan.

Hakemukseen on liitettävä Liikenne- ja viestintävirastolle osoitettu vakuutuksen tai muun vakuuden antajan todistus vakuutuksen tai vakuuden voimassaolosta. Virasto voi vastaanottaa tämän asiakirjan myös sähköisesti.

Jos hakemus on laadittu englanniksi, voidaan tarvittaessa pyytää tai laatia hakijan kustannuksella suomen- tai ruotsinkielinen käännös.

5 §

Liikenne- ja viestintäviraston on säilytettävä jäljennökset 1 §:n mukaisesti suomalaisille aluksille ja 3 §:n mukaisesti ulkomaisille aluksille annetuista todistuksista.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. Tällä asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus merilain 10 a luvun 8 §:n soveltamisesta (72/2009).

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Lainsäädäntöjohtaja
Silja Ruokola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.