1168/2018

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (1073/2012) 6 luvun otsikko sekä

lisätään asetukseen väliaikaisesti uusi 17 a § seuraavasti:

6 luku

Palkkatuki ja työllistämispalkkio

17 a §
Työllistämispalkkio elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työllistämispalkkion elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle, joka palkkaa työntekijän toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työllistämispalkkion myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) työnantajalle on myönnetty kyseisen työntekijän palkkauskustannuksiin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7 luvun 8 §:n 1 momentin 2, 3 tai 4 kohdan perusteella palkkatuki, joka on alkanut aikaisintaan 1 päivänä syyskuuta 2018;

2) työntekijän työsopimuksen mukainen työaika on enemmän kuin 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta;

3) toistaiseksi voimassa oleva työsuhde alkaa palkkatukijakson aikana tai välittömästi sen päättymisestä; ja

4) työsuhde on voimassa palkkiota haettaessa.

Työllistämispalkkion määrä on 4 000 euroa ja se myönnetään de minimis -tukena.

Työnantajan on haettava työllistämispalkkiota työ- ja elinkeinotoimistolta kolmen kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on tehty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2019. Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa solmittuun työsopimukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Työministeri
Jari Lindström

Vanhempi hallitussihteeri
Kirsi Hyttinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.