1158/2018

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain (1048/2016) 37 §:n nojalla:

1 §

Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1379/2013  37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo Suomessa sallituista kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kauppanimistä ja niiden tieteellisistä nimistä on tämän asetuksen liitteessä.

2 §

Sen, joka haluaa pitää Suomessa kaupan kalastus- tai vesiviljelytuotteita, joita ei ole mainittu 1 §:ssä tarkoitetussa luettelossa, on haettava maa- ja metsätalousministeriöltä luettelon muuttamista. Hakemus on perusteltava ja toimitettava hyvissä ajoin ennen suunniteltua kaupan pitämisen aloittamista maa- ja metsätalousministeriöön.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Harri Kukka

Liite: MMMa kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.