1107/2018

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2018

Verohallinnon päätös arvonlisäverolain 209 q §:ssä tarkoitetusta selvityksestä

Verohallinto on 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/93) 209 q §:n, sellaisena kuin se on laissa 399/2012, nojalla määrännyt:

1 §

Kiinteistöinvestoinnin suorittamiseen liittyvät laskut, tositteet sekä arvonlisäverolain 103 §:n 2 momentissa, 209 k §:ssä ja 209 m §:ssä tarkoitetut selvitykset voidaan korvata 209 n §:n 2 momentissa säädetyn ajan jälkeen selvityksellä, josta käy ilmi:

1. selvityksen laatimispäivä;

2. kiinteistöinvestoinnin hankkijan nimi, osoite sekä Y-tunnus;

3. hankinnan luonne;

4. arvonlisäverolain 121 a §:n 2 momentissa tarkoitettu rakentamispalvelun valmistumisajankohta tai kiinteistön vastaanottoajankohta;

5. arvonlisäverolain 121 d §:n 2 momentissa tarkoitettu kiinteistöinvestointia koskeva hankintaan sisältyvä vero;

6. se osa kiinteistöinvestoinnin hankintaan sisältyvästä verosta, josta on rakentamispalvelun valmistumisen tai kiinteistön vastaanottamisen yhteydessä voitu tehdä vähennys.

Verovelvollisen on lisäksi säilytettävä kiinteistöinvestoinnin hankintaan sisältyvän arvonlisäveron määräytymiseen liittyvät urakkasopimukset, kauppakirjat ja muut vastaavat asiakirjat.

2 §

Jos edellä 1 §:ssä mainitut tiedot muuttuvat, selvitykseen on merkittävä muutoksen syy ja ajankohta, muuttuneet tiedot sekä muutoksen merkitsemispäivä.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös arvonlisäverolain 209 m §:ssä tarkoitetusta selvityksestä (1240/2007).

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2018

Pääjohtaja
Markku Heikura

Johtava asiantuntija
Soili Sinisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.