1102/2018

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain ja aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten sekä rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain (628/2017) voimaantulosäännöksen, aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain (629/2017) voimaantulosäännöksen ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta annetun lain (761/2018) voimaantulosäännöksen nojalla:

1 §

Merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain (628/2017) 13 luvun 3 §:n 2 momentin 10 b ja 10 c kohta sekä 5 momentti, aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain (629/2017) 91 §:n 2 momentti ja laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta (761/2018) tulevat voimaan 31 päivänä joulukuuta 2018.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2018.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2018

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Hallitusneuvos
Tiina Ranne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.