1093/2018

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus maksupalvelulain muuttamisesta annetun lain 85 b ja 85 c §:n voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maksupalvelulain muuttamisesta annetun lain (898/2017) voimaantulosäännöksen 1 momentin nojalla:

1 §

Maksupalvelulain muuttamisesta annetun lain (898/2017) 85 b ja 85 c § tulevat voimaan 14 päivänä syyskuuta 2019.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä joulukuuta 2018.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366 (32015L2366); EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2018

Oikeusministeri
Antti Häkkänen

Lainsäädäntöjohtaja
Pekka Pulkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.