1070/2018

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2018

Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1206/2010) 14 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 782/2012, seuraavasti:

14 §
Siirtymäsäännökset

Polttoaineen markkinoille luovuttajan tulee yksin tai yhdessä muiden polttoaineen markkinoille luovuttajien kanssa varmistaa, että 4 §:ssä tarkoitetun lyijyttömän moottoribensiinin ohella markkinoilla on saatavilla 31 päivään joulukuuta 2024 saakka maantieteellisesti riittävän kattavasti ja vähintään moottorikäyttöisten ajoneuvojen teknisiä polttoainevaatimuksia vastaavassa laajuudessa moottoribensiiniä, jonka happipitoisuus on enintään 2,7 painoprosenttia ja etanolipitoisuus enintään 5,0 tilavuusprosenttia ja joka muuten täyttää liitteen taulukon I mukaiset laatuvaatimukset.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2018

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Neuvotteleva virkamies
Tarja Lahtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.