1041/2018

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2018

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän työeläkevakuutusmaksuprosenteista ja maatalousyrittäjän työeläkevakuutus-maksun perusprosenteista vuonna 2019

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yrittäjän eläkelain (1272/2006) 114 §:n 2 momentin, maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 22 §:n 3 momentin, yrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain (74/2016) 4 §:n 3 momentin sekä maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain (77/2016) 4 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat yrittäjän eläkelain 114 §:n 2 momentti laissa 72/2016 sekä maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:n 3 momentti laissa 75/2016:

1 §

Yrittäjän eläkelain (1272/2006) 114 §:n 2 momentissa tarkoitettu työeläkevakuutusmaksuprosentti on 24,10 ja yrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain (74/2016) 4 §:n 3 momentissa tarkoitettu korotettu yrittäjän työeläkevakuutusmaksuprosentti on 25,60 vuonna 2019.

Maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 22 §:n 3 momentissa tarkoitettu maatalousyrittäjän työeläkevakuutusmaksun perusprosentti on 24,10 ja maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaan-panolain (77/2016) 4 §:n 3 momentissa tarkoitettu korotettu työeläkevakuutusmaksun perusprosentti on 25,60 vuonna 2019.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2018

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Ylimatemaatikko
Tarja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.