1029/2018

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2018

Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista annetun lain (447/2018) nojalla:

1 §

Merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeistoon Genevessä 9 päivänä kesäkuuta 2016 tehdyt muutokset tulevat voimaan 8 päivänä tammikuuta 2019 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt ohjeiston muutokset 29 päivänä toukokuuta 2018 ja tasavallan presidentti 13 päivänä kesäkuuta 2018. Kansainvälisen työjärjestön pääjohtaja on vastaanottanut tiedon muutosten hyväksymisestä 20 päivänä kesäkuuta 2018.

2 §

Ohjeiston muutosten muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista annettu laki (447/2018) tulee voimaan 8 päivänä tammikuuta 2019.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2018.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 73/2018)

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2018

Työministeri
Jari Lindström

Vanhempi hallitussihteeri
Nico Steiner

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.