926/2018

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2018

Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2018 annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2018 annetun sisäministeriön asetuksen (871/2017) 2 §:n 5 momentti seuraavasti:

2 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Maksua ei peritä ennen ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain (896/2018) voimaantulosäännöksen 5 momentissa säädetyn siirtymäajan päättymistä asekeräilijältä, jolla on ollut 1 päivänä joulukuuta 2017 Poliisihallituksen myöntämä oikeus pitää tiedostoa ampuma-aseista tai hallussaan aseen osia, joiden osalta asekeräilijällä ei ole hallussapitoon oikeuttavaa lupaa, kun tiedostossa olevalle ampuma-aseelle taikka aseen osalle haetaan aselupaa. Maksua ei myöskään peritä ennen ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentissa säädetyn siirtymäajan päättymistä aseen osan ilmoituksesta, jos asekeräilijän oikeus aseen osan hankkimiseen ja hallussapitoon on perustunut siihen, että asekeräilijällä on ollut ampuma-aselain (1/1998) 19 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen oikeus vastaavista aseen osista kootun ampuma-aseen hallussapitoon.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2018.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2018

Sisäministeri
Kai Mykkänen

Neuvotteleva virkamies
Johanna Hakala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.