920/2018

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisgallerian maastavientilupapäätöksen maksullisuudesta vuosina 2019–2020

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

Kansallisgalleria perii kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain (933/2016) annettavasta taide-esineen tai sen osan maastavientilupapäätöksestään kiinteän maksun, jonka suuruus on 110 euroa. Maksu peritään sekä myönteisestä että kielteisestä maastavientilupapäätöksestä.

Kansallisgallerian oikeudesta jättää maksu perimättä eräissä tapauksissa säädetään 1 momentissa mainitun lain 13 §:ssä.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2018

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri
Sampo Terho

Hallitussihteeri
Elina Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.