880/2018

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2018

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin maksullisista suoritteista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Maksulliset liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Innovaatiorahoituskeskus Business Finland hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat toimeksiannosta tehtävät muut kuin lakisääteiset suoritteet, jos suoritteiden tuottamisesta aiheutuu vähäistä suurempia kustannuksia:

1) asiantuntijapalvelut;

2) seminaarit, koulutustilaisuudet ja -palvelut;

3) julkaisut, tutkimukset ja selvitykset;

4) tietokanta- ja tietojärjestelmäpalvelut;

5) tilojen ja laitteiden käyttö, toimistopalvelut ja asuntojen vuokraus; sekä

6) valokopiot ja jäljennökset.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Innovaatiorahoituskeskus Business Finland ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2018 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Tällä asetuksella kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriön päätös Teknologian kehittämiskeskuksen maksuista (1254/1997).

Tätä asetusta sovelletaan asioihin, jotka ovat tulleet vireille asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2018

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Teollisuusneuvos
Mikko Huuskonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.