856/2018

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2018

Valtioneuvoston asetus maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (558/2012) 8 §:n 2 ja 3 kohta seuraavasti:

8 §
Ilman hyväksyntää tehtävät työt

Seuraavat asennukset ja huollot saa tehdä ilman tässä asetuksessa tarkoitettua hyväksyntää:


2) nestekaasun pienasennukset, joissa nestekaasua johdetaan kaasulaitelaissa (502/2018) tarkoitetulle käyttölaitteelle letkulla; muiden kuin veneiden ja asuntoajoneuvojen osalta asennukseen saa sisältyä myös mahdollinen esivalmistettu metallinen läpivienti- ja jakokappale tarvittavine sulkuventtiileineen;

3) maakaasun pienasennukset, joissa kaasulaitelaissa tarkoitettu käyttölaite liitetään letkulla kiinteään putkistoon.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2018.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2018

Työministeri
Jari Lindström

Johtava asiantuntija
Harri Roudasmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.