854/2018

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2018

Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (858/2012) liitteen kohta 3–5 sekä

muutetaan 3 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti:

3 §
Suhde muuhun lainsäädäntöön

Nestekaasuputkistojen sekä niihin liittyvien laitteiden ja laitteistojen rakennevaatimuksista ja vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta säädetään painelaitelaissa (1144/2016).

Sellaisista kaasun käyttölaitteista, joita ei ole tarkoitettu teollisuuskäyttöön, ja kaasulaitteiden käyttötarvikkeista säädetään kaasulaitelaissa (502/2018).


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2018.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2018

Työministeri
Jari Lindström

Johtava asiantuntija
Harri Roudasmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.