847/2018

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2018

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (128/2010) 7 §, 20 §:n 3 momentti, 21 §:n 2 momentti, 26 § ja 44 §:n 1 momentin 3 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 7 § asetuksessa 257/2012, 20 §:n 3 momentti asetuksessa 1470/2015, 26 § asetuksessa 852/2014 ja 44 §:n 1 momentin 3 kohta asetuksessa 1256/2015, sekä

lisätään asetukseen 26 a § seuraavasti:

7 §
Perheoikeudellista asemaa koskevat tiedot

Lapsen ja vanhemman perheoikeudellista asemaa koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään tieto siitä, että:

1) lapsi on syntynyt avioliiton aikana;

2) lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella;

3) lapsen isyys on vahvistettu;

4) lapsen äitiys on vahvistettu;

5) lapsi on kihlalapsi;

6) lapsi on annettu adoptiolapseksi;

7) lapsi on otettu adoptiolapseksi;

8) adoptio on purettu.

20 §
Ulkomaan kansalaisesta talletettavat tiedot

Verohallinto ja Maahanmuuttovirasto saavat tallettaa väestötietojärjestelmään ulkomaan kansalaisesta sukunimen ja etunimet, sukupuolen, henkilötunnuksen, ulkomaisen henkilönumeron, äidinkielen, kansalaisuuden, ammatin, osoitteen ulkomailla, osoitteen Suomessa sekä tilapäisen oleskelun alkamis- ja päättymispäivän.

21 §
Kiinteistöä ja muuta rekisteriyksikköä koskevat tiedot

Kiinteistön ja muun rekisteriyksikön tunnistetietoina sekä omistamista ja hallintaa koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään:

1) kiinteistötunnus, määräalatunnus tai kiinteistölle tai muulle rekisteriyksikölle mahdollisesti annettu muu tunniste;

2) kiinteistön tai muun rekisteriyksikön nimi;

3) tieto siitä, onko kyse kiinteistöstä vai sen määräalasta;

4) kiinteistön tai muun rekisteriyksikön osoitetiedot;

5) kiinteistön tai muun rekisteriyksikön hallintalaji;

6) omistajan ja haltijan täydellinen nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika taikka yritys- ja yhteisötunnus tai mahdollinen muu haltijan yksilöivä tieto;

7) omistajan ja haltijan osoite tai muut yhteystiedot;

8) saantopäivä ja hallintaosuus.

26 §
Huoneistotunnus

Kun huoneiston tiedot talletetaan ensimmäistä kertaa väestötietojärjestelmään, Väestörekisterikeskuksen on annettava huoneistolle ja toimitilahuoneistolle huoneistotunnus. Huoneistotunnus muodostuu numerolla kaksi alkavasta yhdeksännumeroisesta luvusta ja luvun perään liitettävästä tarkistusmerkistä. Tarkistusmerkki muodostetaan jakamalla luku 31:llä, jolloin saatu jakojäännös osoittaa 2 §:n 4 momentissa tarkoitetun taulukon mukaisesti tarkistusmerkin. Huoneistotunnus on yksilöllinen ja pysyvä.

26 a §
Huoneiston muut tunnistetiedot

Huoneiston tunnistetietoina talletetaan väestötietojärjestelmään huoneiston osoitteeseen kuuluva porraskirjain sekä huoneistonumero tai asunnon numero. Lisäksi voidaan tallettaa huoneiston jakamista osoittava kirjain, joka liitetään huoneiston tunnisteeseen jaettaessa alun perin yhteen huoneistoon kuulunut tila kahdeksi tai useammaksi erilliseksi huoneistoyksiköksi.

44 §
Toimivallan järjestely eräissä väestötietojärjestelmän tietojen ylläpitoa koskevissa maistraatin tehtävissä

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 21 §:n 1 momentissa säädetystä maistraatin alueellisesta toimivallasta poiketen:


3) Kaakkois-Suomen maistraatti vastaa Verohallinnon ja Maahanmuuttoviraston tallettamia tietoja koskevien korjausten tallettamisesta väestötietojärjestelmään sekä näiden viranomaisten neuvonnasta;Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä marraskuuta 2018. Sen 7 § tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä huhtikuuta 2019.

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2018

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos
Maarit Huotari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.