815/2018

Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2018

Valtioneuvoston asetus talouspolitiikan arviointineuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan talouspolitiikan arviointineuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen (61/2014) 4 § seuraavasti:

4 §
Jäsenten määrääminen ja toimikausi

Valtioneuvosto määrää neuvoston puheenjohtajan ja jäsenet valtiovarainministeriön esityksestä neljän vuoden toimikaudeksi. Valtiovarainministeriö pyytää korkeakoulujen taloustieteellisiltä yksiköiltä yhteisen ehdotuksen arviointineuvoston puheenjohtajaksi ja kolmeksi jäseneksi sekä Suomen Akatemialta ehdotuksen muita yhteiskuntatieteitä edustavaksi jäseneksi. Neuvosto nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Jos neuvoston puheenjohtaja tai jäsen eroaa kesken toimikauden tai on pysyvästi estynyt osallistumasta neuvoston toimintaan, valtiovarainministeriö määrää hänen tilalleen uuden puheenjohtajan tai jäsenen eronneen tai estyneen jäljellä olevaksi toimikaudeksi neuvoston ehdotuksesta.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2018.

Vuonna 2019 määrättävistä taloustieteen eri alojen asiantuntemusta edustavista jäsenistä kahden toimikausi on 4 §:n 1 momentista poiketen kaksi vuotta.

Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2018

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Budjettineuvos
Niko Ijäs

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.