796/2018

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeriön asetus teurasruhojen luokittelusta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) 38 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 207/2018:

1 §
Naudanruhojen luokittelu

Maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013, jäljempänä markkinajärjestelyasetus, liitteessä IV olevan A kohdan III kohdan 1 kohdassa tarkoitettujen luokkien E, U, R, O ja P lisäksi on kansallisesti käytössä alaluokat E+ ja E-, U+ ja U-, R+ ja R-, O+ ja O- sekä P+ ja P-.

Markkinajärjestelyasetuksen liitteessä IV olevan A kohdan III kohdan 2 kohdassa tarkoitettujen luokkien 1, 2, 3, 4 ja 5 lisäksi on kansallisesti käytössä alaluokat 1- ja 1+, 2- ja 2+, 3- ja 3+, 4- ja 4+ sekä 5- ja 5+.

2 §
Sianruhojen luokittelu

Sianruhojen luokittelussa on käytössä markkinajärjestelyasetuksen liitteessä IV olevan B kohdan II kohdassa tarkoitetut luokat S, E, U, R, O ja P. Sianruhot luokitellaan alaluokkiin lihaprosentin mukaan.

3 §
Lampaanruhojen luokittelu

Lampaanruhojen luokittelussa on käytössä markkinajärjestelyasetuksen liitteessä IV olevan A kohdan III kohdan 1 kohdassa tarkoitettujen luokkien E, U, R, O ja P lisäksi on kansallisesti käytössä alaluokat E+ ja E-, U+ ja U-, R+ ja R-, O+ ja O- sekä P+ ja P-.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Tällä asetuksella kumotaan teurasruhojen luokittelusta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (92/2013).

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Vanhempi hallitussihteeri
Jukka Ränkimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.