786/2018

Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2018

Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksestä annetun valtioneuvoston kanslian asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston kanslian päätöksen mukaisesti

muutetaan valtioneuvoston kanslian työjärjestyksestä annetun valtioneuvoston kanslian asetuksen (162/2015) 13 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 842/2016 ja 731/2017 ja

lisätään uusi 4 a § seuraavasti:

4 a §
Strategiaosaston tehtävät

Strategiaosaston tehtävänä on pitkän aikavälin yhteiskuntapolitiikan ennakointi ja suunnittelu, valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, kestävän kehityksen kansallisen toimeenpanon yhteensovittaminen, hallituksen strategiatyö ja toimintasuunnitelman valmistelu, hallituspolitiikan raportointi sekä toimiminen hallituksen strategiaistunnon ja kansliapäällikkökokouksen sihteeristönä.

Osastossa on yhteiskuntapolitiikan suunnittelu -yksikkö ja hallituspolitiikkayksikkö.

13 §
Osastoihin kuulumattoman yksikön tehtävät

Kansliassa on osastoihin kuulumattomana yksikkönä istuntoyksikkö.

Istuntoyksikön tehtävänä on hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittaminen ja muut niiden väliset yhteydet, hallituksen vaihdokseen ja työskentelyyn liittyvät toimenpiteet, hallituksen vuosikertomus, valtioneuvoston päätöksentekomenettelyt ja käytännön järjestelyt sekä valtioneuvoston yleisistuntojen ja tasavallan presidentin esittelyjen järjestäminen. Sen tehtävänä on myös lainsäädännön arviointineuvoston tuki, hallituksen lainsäädäntösuunnitelma, tasavallan presidentin kansliaa koskevat lainsäädäntöasiat sekä tasavallan presidentin annettavaksi säädetyt arvonimiasiat ja valmiuslain käyttöönottoon valtioneuvostossa liittyvät yleiset kysymykset.


Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä syyskuuta 2018.

Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2018

Pääministeri
Juha Sipilä

Alivaltiosihteeri
Timo Lankinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.