777/2018

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2018

Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 ja 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (234/2015) 15 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 123/2018, ja

lisätään 13 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 123/2018, väliaikaisesti uusi 5 momentti seuraavasti:

13 §
Viherryttämistukeen liittyvä viljelyn monipuolistaminen

Arvioitaessa viljelyn monipuolistamisvaatimuksen täyttymistä Varsinais-Suomen, Uudenmaan tai Ahvenanmaan maakuntien alueilla katsotaan, että kesantoala, jota on käytetty laitumena tai jolta on korjattu sato, on tukiasetuksen 44 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu viljelykasvi.

15 §
Viherryttämistukeen liittyvä ekologinen ala

Ekologiseen alaan kuuluvaa kesantoalaa ei saa käyttää maataloustuotantoon ja ala on säilytettävä kesantona 1 päivästä tammikuuta 15 päivään elokuuta. Ekologiseen alaan kuuluvaa kesantoalaa saa kuitenkin käyttää laitumena tai korjata sen kasvuston. Kesannolla ei saa käyttää kasvinsuojeluaineita 1 päivästä tammikuuta 15 päivään elokuuta.Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 2018 ja on voimassa vuoden 2018 loppuun. Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2018.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.