775/2018

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeriön asetus valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1020/2011) liitteessä olevan taulukon II dimetyylieetteriä koskeva kohta sekä

lisätään liitteessä olevan taulukko II:n loppuun alaviitteet 3 ja 4, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 2018.

Komission direktiivi: 2016/1855 (32011L0248), EUVL N:o L 284, 20.10.2016, s. 19–20

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Elintarvikeylitarkastaja
Anna Lemström

Liite

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Dimetyylieetteri Rasvasta puhdistettujen eläinperäisten proteiinituotteiden valmistus, gelatiini (3) mukaan luettuna 0,009 mg/kg rasvasta puh-distetuissa eläinperäisissä proteiinituotteissa, gelatiini mukaan luettuna
Kollageenin (4) ja kollageenin johdannaisten valmistus, gelatiinia lukuun ottamatta 3 mg/kg kollageenissa ja kollageenin johdannaisissa, gelatiinia lukuun ottamatta

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

(3) Gelatiinilla tarkoitetaan luonnollista, liukoista ja hyytelöivää tai ei-hyytelöivää proteiinia, jota saadaan eläinten luista, vuodasta, nahasta ja jänteistä valmistetun kollageenin osittaisella hydrolyysilla asetuksen (EY) N:o 853/2004 asiaa koskevien vaatimusten mukaisesti.

(4) Kollageenilla tarkoitetaan proteiinipohjaista tuotetta, jota saadaan asetuksessa (EY) N:o 853/2004 säädettyjen asiaan kuuluvien vaatimusten mukaisesti valmistetuista eläinten luista, vuodasta, nahasta ja jänteistä.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.