590/2018

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 2 päivänä elokuuta 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (680/2017) 2 §:n 2 momentti ja liite seuraavasti:

2 §
Osaamisalojen määrittämisessä käytettävät periaatteet

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin tulee kuitenkin sisältyä:

1) elintarvikealan perustutkintoon meijerialan osaamisala, logistiikan perustutkintoon kuljetuspalvelujen osaamisala ja lentoasemapalvelujen osaamisala, metsäalan perustutkintoon metsäkoneenkuljetuksen osaamisala, rakennusalan perustutkintoon maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala, talotekniikan perustutkintoon kylmäasennuksen osaamisala;

2) energia-alan ammattitutkintoon voimalaitostekniikan osaamisala, kuljetusalan ammattitutkintoon palvelukuljetusten osaamisala, tavarakuljetusten osaamisala, metsäteollisuuden kuljetusten osaamisala ja henkilökuljetusten osaamisala, metsäalan ammattitutkintoon metsäkoneenkuljetuksen osaamisala, talotekniikan ammattitutkintoon kylmäasennuksen osaamisala, tieto- ja kirjastopalveluiden ammattitutkintoon kirjastoautopalvelujen osaamisala, ympäristöhuollon ammattitutkintoon jätteiden ja vaarallisten aineiden kuljetuksen osaamisala, ympäristöalan ammattitutkintoon jätteiden ja vaarallisten aineiden kuljetuksen osaamisala;

3) energia-alan erikoisammattitutkintoon voimalaitostekniikan osaamisala sekä talotekniikan erikoisammattitutkintoon kylmätekniikan osaamisala.


Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä elokuuta 2018.

Liitteen 2 luvun 12, 21, 33, 39, 41, 53, 66, 68, 78, 82, 87, 99, 102, 108, 109, 114, 117, 128, 130, 132, 138, 141, 147, 165 kohta sekä 3 luvun 1, 12, 13, 20, 23, 30–32, 37, 59, 60, 68, 70, 73, 80, 81, 85, 90–92, 103, 105, 107, 113 ja 117 kohta tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2019.

Liitteen 2 luvun 2, 4–6, 8, 9, 13, 16–18, 20, 22–26, 28-30, 35–38, 40, 42–46, 48–52, 54–57, 59, 60, 64, 65, 67, 70, 71, 74, 75, 79–81, 83, 85, 88–90, 92, 93, 95–98, 101, 106, 107, 110, 112, 113, 115, 116, 119–121, 123–127, 129, 133–137, 139, 140, 146, 148, 150–155, 157–164, 166 kohta sekä 3 luvun 2–10, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27–29, 33–36, 38–43, 45–47, 49–52, 55–57, 61, 62, 64, 67, 69, 71, 74, 76–78, 82, 84, 87–89, 93–98, 100–102, 104, 108–112, 114, 120, 122–124, 126, 128, 130–133, 135 kohta on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.

Liitteen 1 luvun 39 kohta on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2020.

Liitteen 2 luvun 143 kohta sekä 3 luvun 115 kohta on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia tutkintoja voidaan suorittaa 31 päivään joulukuuta 2021 saakka. Niitä tutkintoja, jotka tämän asetuksen mukaisesti ovat voimassa 31 päivään heinäkuuta 2020, voidaan suorittaa 31 päivään heinäkuuta 2023. Niitä tutkintoja, jotka tämän asetuksen mukaisesti ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2020, voidaan suorittaa 31 päivään joulukuuta 2023.

Helsingissä 2 päivänä elokuuta 2018

Opetusministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitusneuvos
Anna Kankaanpää

Liite

AMMATILLISET TUTKINNOT
I luku
Ammatilliset perustutkinnot
1) Autoalan perustutkinto
2) Elintarvikealan perustutkinto
3) Hammastekniikan perustutkinto
4) Hevostalouden perustutkinto
5) Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
6) Kaivosalan perustutkinto
7) Kalatalouden perustutkinto
8) Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
9) Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
10) Laboratorioalan perustutkinto
11) Lentokoneasennuksen perustutkinto
12) Liiketoiminnan perustutkinto
13) Liikunnanohjauksen perustutkinto
14) Logistiikan perustutkinto
15) Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
16) Lääkealan perustutkinto
17) Maanmittausalan perustutkinto
18) Maatalousalan perustutkinto
19) Matkailualan perustutkinto
20) Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
21) Merenkulkualan perustutkinto
22) Metsäalan perustutkinto
23) Musiikkialan perustutkinto
24) Pintakäsittelyalan perustutkinto
25) Prosessiteollisuuden perustutkinto
26) Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
27) Puutarha-alan perustutkinto
28) Puuteollisuuden perustutkinto
29) Rakennusalan perustutkinto
30) Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
31) Sirkusalan perustutkinto
32) Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
33) Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
34) Taideteollisuusalan perustutkinto
35) Talotekniikan perustutkinto
36) Tanssialan perustutkinto
37) Teknisen suunnittelun perustutkinto
38) Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
39) Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto
40) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
41) Turvallisuusalan perustutkinto
42) Veneenrakennusalan perustutkinto
43) Välinehuoltoalan perustutkinto
2 luku
Ammattitutkinnot Laajuus osaamispisteinä
1) Ajoneuvoalan ammattitutkinto 150
2) Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto
3) Ammattisukeltajan ammattitutkinto 150
4) Arboristin ammattitutkinto
5) Aseseppäkisällin ammattitutkinto
6) Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto
7) Asioimistulkkauksen ammattitutkinto 150
8) Automaatioasentajan ammattitutkinto
9) Bioenergia-alan ammattitutkinto
10) Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto 120
11) Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto 120
12) Eläintenhoidon ammattitutkinto 150
13) Eläintenhoitajan ammattitutkinto
14) Energia-alan ammattitutkinto 150
15) Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinto 150
16) Finanssialan ammattitutkinto
17) Floristin ammattitutkinto
18) Golfkentänhoitajan ammattitutkinto
19) Hevostalouden ammattitutkinto 150
20) Hierojan ammattitutkinto
21) Hieronnan ammattitutkinto 150
22) Hissiasentajan ammattitutkinto
23) Hiusalan ammattitutkinto
24) Hotellivirkailijan ammattitutkinto
25) Ilmastointiasentajan ammattitutkinto
26) Ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkinto
27) Isännöinnin ammattitutkinto 150
28) Jalkinealan ammattitutkinto
29) Jalkojenhoidon ammattitutkinto
30) Jalometallialan ammattitutkinto
31) Kaivosalan ammattitutkinto 150
32) Kalatalouden ammattitutkinto 150
33) Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto 150
34) Kehitysvamma-alan ammattitutkinto 150
35) Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto
36) Kipsausalan ammattitutkinto
37) Kirjansitojan ammattitutkinto
38) Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinto
39) Kivialan ammattitutkinto 150
40) Kivimiehen ammattitutkinto
41) Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto 150
42) Koneenasentajan ammattitutkinto
43) Koneistajan ammattitutkinto
44) Korroosionestomaalarin ammattitutkinto
45) Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto
46) Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
47) Kuljetusalan ammattitutkinto 150
48) Kultaajakisällin ammattitutkinto
49) Kumialan ammattitutkinto
50) Kunnossapidon ammattitutkinto
51) Kylmäasentajan ammattitutkinto
52) Käsityöntekijän ammattitutkinto
53) Laboratorio- ja mittausalan ammattitutkinto 150
54) Laivanrakennusalan ammattitutkinto
55) Lasikeraamisen alan ammattitutkinto
56) Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto
57) Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto
58) Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto 150
59) Lattianpäällystäjän ammattitutkinto
60) Laukku- ja nahka-alan ammattitutkinto
61) Leipomoalan ammattitutkinto 150
62) Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto 150
63) Lentokonetekniikan ammattitutkinto 150
64) Levy- ja hitsausalan ammattitutkinto
65) Levyalan ammattitutkinto
66) Liiketoiminnan ammattitutkinto 150
67) Liikunnan ammattitutkinto
68) Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto 150
69) Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto 150
70) Lukkosepän ammattitutkinto
71) Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto
72) Luontoalan ammattitutkinto 150
73) Lähiesimiestyön ammattitutkinto 150
74) Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto
75) Maalarin ammattitutkinto
76) Maanmittausalan ammattitutkinto 150
77) Maarakennusalan ammattitutkinto 150
78) Maatalousalan ammattitutkinto 150
79) Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto
80) Markkinointiviestinnän ammattitutkinto
81) Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto
82) Matkailupalvelujen ammattitutkinto 150
83) Matkaoppaan ammattitutkinto
84) Media-alan ammattitutkinto 150
85) Mehiläistarhaajan ammattitutkinto
86) Merenkulkualan ammattitutkinto 150
87) Metsäalan ammattitutkinto 150
88) Metsäkoneasentajan ammattitutkinto
89) Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto
90) Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto
91) Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto 150
92) Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinto
93) M uovimekaanikon ammattitutkinto
94) Musiikkituotannon ammattitutkinto 150
95) Myynnin ammattitutkinto
96) Nahanvalmistajan ammattitutkinto
97) Nuohoojan ammattitutkinto
98) Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto
99) Opastuspalvelujen ammattitutkinto 120
100) Palvelulogistiikan ammattitutkinto 150
101) Perhepäivähoitajan ammattitutkinto
102) Pintakäsittelyalan ammattitutkinto 150
103) Porotalouden ammattitutkinto 150
104) Prosessiteollisuuden ammattitutkinto 150
105) Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto 150
106) Putkiasentajan ammattitutkinto
107) Puualan ammattitutkinto
108) Puutarha-alan ammattitutkinto 150
109) Puuteollisuuden ammattitutkinto 150
110) Rakennuspeltisepän ammattitutkinto
111) Rakennustuotealan ammattitutkinto 150
112) Rautatiekaluston kunnossapidon ammattitutkinto
113) Ravintolakokin ammattitutkinto
114) Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto 120
115) Restaurointikisällin ammattitutkinto
116) Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto
117) Ruokapalvelujen ammattitutkinto 150
118) Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto 150
119) Saha-alan ammattitutkinto
120) Seminologin ammattitutkinto
121) Seppäkisällin ammattitutkinto
122) Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto 150
123) Sihteerin ammattitutkinto
124) Sisustusalan ammattitutkinto
125) Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto
126) Suurtalouskokin ammattitutkinto
127) Sähköasentajan ammattitutkinto
128) Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto 150
129) Sähköteollisuuden ammattitutkinto
130) Taideteollisuusalan ammattitutkinto 150
131) Talonrakennusalan ammattitutkinto 150
132) Talotekniikan ammattitutkinto 150
133) Taloushallinnon ammattitutkinto
134) Tarjoilijan ammattitutkinto
135) Teknisen eristäjän ammattitutkinto
136) Tekstiilialan ammattitutkinto
137) Tekstiilihuollon ammattitutkinto
138) Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto 150
139) Teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto
140) Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto
141) Terveysalan ammattitutkinto 150
142) Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto 150
143) Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto 150
144) Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto 150
145) Tullialan ammattitutkinto 150
146) Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto
147) Tuotantotekniikan ammattitutkinto 150
148) Turkkurin ammattitutkinto
149) Turvallisuusalan ammattitutkinto 150
150) Tuulivoima-asentajan ammattitutkinto
151) Työvälinevalmistajan ammattitutkinto
152) Ulkomaankaupan ammattitutkinto
153) Vaatetusalan ammattitutkinto
154) Valmentajan ammattitutkinto
155) Valumallin valmistajan ammattitutkinto
156) Veneenrakennusalan ammattitutkinto 150
157) Verhoilijan ammattitutkinto
158) Vesihuoltoalan ammattitutkinto
159) Viheralan ammattitutkinto
160) Vihersisustajan ammattitutkinto
161) Viljelijän ammattitutkinto
162) Viljelypuutarhurin ammattitutkinto
163) Virastomestarin ammattitutkinto
164) Välinehuoltajan ammattitutkinto
165) Ympäristöalan ammattitutkinto 150
166) Ympäristöhuollon ammattitutkinto
167) Yrittäjän ammattitutkinto 150
3 luku
Erikoisammattitutkinnot
1) Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto 180
2) Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto
3) Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto
4) Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto
5) Autokorimestarin erikoisammattitutkinto
6) Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto
7) Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto
8) Automekaanikon erikoisammattitutkinto
9) Baarimestarin erikoisammattitutkinto
10) Dieettikokin erikoisammattitutkinto
11) Elintarvikealan erikoisammattitutkinto 180
12) Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto 180
13) Energia-alan erikoisammattitutkinto 180
14) Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto 160
15) Esitys- ja teatteritekniikan erikoisammattitutkinto 180
16) Floristimestarin erikoisammattitutkinto
17) Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto
18) Hevostalouden erikoisammattitutkinto 180
19) Hierojan erikoisammattitutkinto
20) Hieronnan erikoisammattitutkinto 180
21) Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto
22) Hiusalan erikoisammattitutkinto
23) Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto 180
24) Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto
25) Immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkinto 180
26) Isännöinnin erikoisammattitutkinto 180
27) Jalkinealan erikoisammattitutkinto
28) Jalometallialan erikoisammattitutkinto
29) Johtamisen erikoisammattitutkinto
30) Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 180
31) Kalatalouden erikoisammattitutkinto 180
32) Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto 180
33) Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto
34) Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto
35) Kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto
36) Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinto
37) Koneasennuksen ja kunnossapidon erikoisammattitutkinto 180
38) Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto
39) Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto
40) Konesitojamestarin erikoisammattitutkinto
41) Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto
42) Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto
43) Kunnossapidon erikoisammattitutkinto
44) Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto 180
45) Kylmämestarin erikoisammattitutkinto
46) Käsityömestarin erikoisammattitutkinto
47) Laivanrakennusalan erikoisammattitutkinto
48) Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto 180
49) Lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto
50) Lastinkäsittelyalan erikoisammattitutkinto
51) Lattiamestarin erikoisammattitutkinto
52) Laukku- ja nahkamestarin erikoisammattitutkinto
53) Leipomoalan erikoisammattitutkinto 180
54) Lentokonetekniikan erikoisammattitutkinto 180
55) Levymestarin erikoisammattitutkinto
56) Levytyömestarin erikoisammattitutkinto
57) Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto
58) Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto 180
59) Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto 180
60) Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinto 180
61) Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto
62) Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto
63) Luontoalan erikoisammattitutkinto 180
64) Maalarimestarin erikoisammattitutkinto
65) Maarakennusalan erikoisammattitutkinto 180
66) Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto 180
67) Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinto
68) Maatalousalan erikoisammattitutkinto 180
69) Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto
70) Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto 180
71) Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto
72) Media-alan erikoisammattitutkinto 180
73) Metsäalan erikoisammattitutkinto 180
74) Metsämestarin erikoisammattitutkinto
75) Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto 180
76) Muovitekniikan erikoisammattitutkinto
77) Nahanvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto
78) Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto
79) Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto 180
80) Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto 180
81) Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto 180
82) Pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto
83) Prosessiteollisuuden erikoisammattitutkinto 180
84) Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto
85) Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto 180
86) Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto 180
87) Putkiasentajan erikoisammattitutkinto
88) Puualan erikoisammattitutkinto
89) Puunkorjuun erikoisammattitutkinto
90) Puutarha-alan erikoisammattitutkinto 180
91) Puuteollisuuden erikoisammattitutkinto 180
92) Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto 180
93) Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto
94) Rakennuspeltiseppämestarin erikoisammattitutkinto
95) Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto
96) Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto
97) Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto
98) Ruokamestarin erikoisammattitutkinto
99) Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto 180
100) Sahamestarin erikoisammattitutkinto
101) Seppämestarin erikoisammattitutkinto
102) Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto
103) Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto 180
104) Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto
105) Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto 180
106) Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto 180
107) Talotekniikan erikoisammattitutkinto 180
108) Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto
109) Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto
110) Tekniikan erikoisammattitutkinto
111) Tekstiilialan erikoisammattitutkinto
112) Tekstiilihuollon erikoisammattitutkinto
113) Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto 180
114) Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto 180
115) Tieto- ja tietoliikennetekniikan erikoisammattitutkinto 180
116) Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto 180
117) Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto 180
118) Tuotantotekniikan erikoisammattitutkinto 180
119) Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 180
120) Turkkurimestarin erikoisammattitutkinto
121) Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto 180
122) Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto
123) Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto
124) Vaatetusalan erikoisammattitutkinto
125) Valmennuksen erikoisammattitutkinto 180
126) Valumallimestarin erikoisammattitutkinto
127) Vanhustyön erikoisammattitutkinto 180
128) Varastoalan erikoisammattitutkinto
129) Veneenrakennusalan erikoisammattitutkinto 180
130) Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto
131) Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto
132) Viheralan erikoisammattitutkinto
133) Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto
134) Ympäristöalan erikoisammattitutkinto 180
135) Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
136) Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto 180

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.