536/2018

Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2018

Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen (1444/2007) 4 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 32/2016, seuraavasti:

4 §
Reserviläispalkka

Reserviläispalkkaa maksetaan miehistöön kuuluvalle 60,10 euroa, aliupseerille 62,80 euroa sekä upseerille ja erikoisupseerille 65,85 euroa päivältä.

Reserviläispalkka maksetaan jälkikäteen vähintään kerran kuukaudessa. Palkan maksaa se joukko-osasto, jossa palkkaan oikeutettu maksupäivänä palvelee tai viimeksi palveli.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2018.

Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2018

Puolustusministeri
Jussi Niinistö

Esittelijä
Laura Kumpulainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.