519/2018

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 9 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1009/2013) 9 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 807/2014, seuraavasti:

9 §
Vesiviljelyeläinten luontoon vapauttamista koskevat edellytykset

Vapautettaessa vesiviljelyeläimiä mereen tai vesistöihin on sen lisäksi, mitä 6 §:ssä säädetään, huolehdittava siitä, ettei istutuksilla lisätä vaaraa BKD-taudin, IPN-taudin, paisetaudin tai rapuruton taikka muun vesieläimissä esiintyvän taudin leviämisestä istutuspaikan läheisyydessä olevaan pitopaikkaan. Erityisesti on huolehdittava siitä, ettei istutuksilla lisätä vaaraa BKD-taudin, IPN-taudin tai paisetaudin leviämisestä asianomaiselle taudille alttiiseen lajiin kuuluvia emokalastoja ylläpitävään pitopaikkaan.

Sisävesialueelle saadaan vapauttaa BKD-taudille alttiiseen lajiin kuuluvia vesiviljelyeläimiä ja niiden sukusoluja ainoastaan pitopaikasta, joka kuuluu eläinten terveysvalvonnasta sekä eläintautien vastustamisesta eläinten keinollisessa lisäämisessä annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n nojalla terveysluokkaan 1 tai 2. Rajoitus ei kuitenkaan koske Karvianjoen ja Oulujoen vesistöalueita. Rajoitus ei myöskään koske pitopaikan lähialueelta luonnonvaraisista kannoista hankittujen sukusolujen tai niistä vastakuoriutuneiden poikasten vapauttamista samalle alueelle.


Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä heinäkuuta 2018.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Kajsa Hakulin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.