481/2018

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten tunnistamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan nautaeläinten tunnistamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (326/2015) 7 § seuraavasti:

7 §
Luettelon pitäminen

Eläimistä pidetään luetteloa eläintunnistusjärjestelmälain 21 ja 22 §:n mukaisesti. Luettelon pitämiseksi tunnistusasetuksen 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa säädetyllä tavalla, on 3 §:ssä tarkoitetut tiedot merkittävä luetteloon viimeistään kolmantena päivänä tapahtumapäivästä lukien.

Edellä 1 momentissa säädetty luettelon pitäminen voidaan korvata tallettamalla 3 §:ssä tarkoitetut tiedot tunnistusasetuksen 7 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesti suoraan eläinrekisteriin viimeistään seitsemäntenä päivänä tapahtumapäivästä lukien.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018. Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2018.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Erityisasiantuntija
Anssi Welling

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.