462/2018

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2018

Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1373/2016) 4 § seuraavasti:

4 §
Tulorajat

Myönnettäessä avustusta korjausavustuslain 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaiseen tarkoitukseen ruokakunnan tuloja voidaan pitää vähäisinä, jos ruokakuntaan kuuluvien pysyvät tulot kuukaudessa eivät yhteenlaskettuina ylitä seuraavia tulorajoja:

Henkilöluku 1 2 3 4
Bruttotulot euroina kuukaudessa 2 000 3 400 4 200 5 000

Jos ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski, 1 momentin tulorajojen asemesta sovelletaan seuraavia tulorajoja:

Henkilöluku 1 2 3 4
Bruttotulot euroina kuukaudessa 2 600 4 420 5 460 6 500

Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin neljä henkilöä, tulorajoja korotetaan 875 eurolla kutakin lisähenkilöä kohden. Tuloiksi ei lueta yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) mukaista asumistukea eikä mainitun lain 15 §:ssä mainittuja tuloja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2018

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Lainsäädäntöneuvos
Ville Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.