435/2018

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2018

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Kilpailu- ja kuluttajaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (778/2017) liite ja

muutetaan 2 § seuraavasti:

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet ja maksut

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Kilpailu- ja kuluttajavirasto perii keskimääräisiin omakustannusarvoihin perustuvat mainitut maksut, ovat:

1) vakuudenasettamisvelvollisen rekisteröintiä koskevan ilmoituksen käsitteleminen, josta peritään kiinteä maksu 150 euroa; sekä

2) otteen antaminen vakuudenasettamisvelvollisten rekisteristä, josta peritään kiinteä maksu 30 euroa.

Hakemuksesta tehdyt päätökset ovat maksullisia myös silloin, kun hakemuksen käsittely on aloitettu ja hakemus raukeaa tai se hylätään. Maksut eivät sisällä laskutuksesta aiheutuvia kustannuksia, jotka peritään erikseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2018

Työministeri
Jari Lindström

Neuvotteleva virkamies
Sari Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.