395/2018

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2018

Valtioneuvoston asetus pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (712/2015) 5 § seuraavasti:

5 §
Mittalaitteen mittapoikkeama

Mittapoikkeamaa käytetään, kun kasvulohko tarkastetaan paikalla. Mittapoikkeama on laskettava mitatusta pinta-alasta.

Mittapoikkeama voi olla enintään 0,75 metriä kerrottuna lohkon ympärysmitalla, mutta kuitenkin enintään yksi hehtaari.

Mittapoikkeamia ei käytetä kasvulohkolla, jonka pinta-ala on tukihakemuksessa ilmoitettu digitoitua pinta-alaa suuremmaksi ja jota koskevaan tukihakemukseen ei ole liitetty hyväksyttävää liitekarttaa.


Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä toukokuuta 2018.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 (32013R1306); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014 (32014R0640); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 48

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.