391/2018

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2018

Valtioneuvoston asetus metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen (1227/1998) 4 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1055/2014, seuraavasti:

4 §
Metsänhoitoyhdistyksen valtuuston valitseminen

Metsänhoitoyhdistyksen äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettua ehdokkaaksi valtuuston vaaleissa valittavaksi valtuutetuksi tai asettaa enintään kaksi äänioikeutettua jäsentä ehdokkaiksi. Ehdokkaiden nimet, yhteystiedot ja suostumukset valtuutetun toimen vastaanottamiseen on toimitettava metsänhoitoyhdistyksen hallitukselle viimeistään kuusi viikkoa ennen viimeistä vaalipäivää. Jos tiedot toimittava äänioikeutettu jäsen asettuu itse ehdolle, hänen ei tarvitse toimittaa omalta osaltaan suostumusta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2018.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Metsäneuvos
Marja Kokkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.