365/2018

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2018

Valtioneuvoston asetus eräistä sähköisessä kiinnitysjärjestelmässä tehtävistä hakemuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maakaaren (540/1995) 9 a luvun 15 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 418/2016:

1 §

Sen lisäksi, mitä maakaaren (540/1995) 9 a luvun 15 §:n 1 momentissa säädetään, voidaan sähköisessä kiinnitysjärjestelmässä tehdä kiinnityksen kuolettamista ja yhteiskiinnityksen purkamista koskevia hakemuksia, jos kiinnitystä koskeva panttikirja on sähköinen.

Sähköisessä kiinnitysjärjestelmässä voidaan lisäksi antaa 1 momentissa tarkoitettuja sähköisiä hakemuksia varten tarvittavia suostumuksia.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä kesäkuuta 2018.

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2018

Oikeusministeri
Antti Häkkänen

Lainsäädäntöneuvos
Pekka Pulkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.