270/2018

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lohenkalastuksen ennakkoilmoituksesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain (1188/2014) 20 a §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 208/2018:

1 §

Yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain (1188/2014) 20 a §:ssä tarkoitettu ennakkoilmoitus tehdään käyttäen sähköistä ennakkoilmoitussovellusta tai puhelimitse. Ennakkoilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) kalastusaluksen rekisteritunnus ja nimi;

2) kalastusaluksen päällikön nimi;

3) maihintulopaikan koordinaatit tai osoite taikka sataman nimi sellaisella tarkkuudella, että valvontaviranomainen voi vaikeuksitta löytää paikalle;

4) maihintulon aikaisin ajankohta minuutin tarkkuudella.

Kalastusaluksen päällikkö saa peruuttaa ennakkoilmoituksen vain kalastusmatkan peruuntumiseen johtaneesta perustellusta syystä.

2 §

Kalastuksenseurantakeskus antaa ennakkoilmoituksen tekijälle sen vastaanottamisesta tarkistenumeron, joka sisältää kalastusaluksen rekisteritunnuksen, maihintulopäivämäärän ja ennakkoilmoitusta koskevan yksilöivän numeron.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2018.

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Harri Kukka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.