Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

263/2018

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2018

Valtioneuvoston asetus Ilmatieteen laitoksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Ilmatieteen laitoksesta annetun lain (212/2018) 3 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Henkilöstö

Ilmatieteen laitoksessa on pääjohtajan lisäksi johtajia, tutkimusprofessoreja sekä muuta henkilöstöä.

2 §
Pääjohtajan sijainen

Liikenne- ja viestintäministeriö määrää Ilmatieteen laitoksen pääjohtajalle sijaisen.

3 §
Virkavapauden myöntäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö myöntää pääjohtajalle virkavapauden. Yli kaksi vuotta kestävän virkavapauden myöntää kuitenkin valtioneuvosto, jollei virkavapaus perustu lakiin tai virkaehtosopimukseen.

Pääjohtaja myöntää virkavapauden johtajille, tutkimusprofessoreille ja muulle henkilöstölle, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

4 §
Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena pääjohtajan välittöminä alaisina toimivilla viraston johtoon kuuluvilla virkamiehillä on ylempi korkeakoulututkinto sekä käytännössä osoitettu johtamistaito, kykyä kehittämistyöhön ja hyvä perehtyneisyys johtamansa toiminnan tehtäviin. Päätehtävänään tutkimusta johtavilla virkamiehillä tutkintovaatimuksena on kuitenkin tohtorin tutkinto.

Tutkimusprofessorilta vaaditaan tohtorin tutkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja ansiokasta toimintaa alansa tutkimus- ja kehittämistehtävissä.

Tohtorintutkinnon suorittaneella pääjohtajalla, muulla johtajalla sekä tutkimusprofessorilla on professorin arvonimi. Hallintotoimintaa pääjohtajan suorana alaisena johtavalla virkamiehellä on hallintojohtajan arvonimi.

5 §
Neuvottelukunta ja sen tehtävät

Liikenne- ja viestintäministeriö voi tarvittaessa asettaa Ilmatieteen laitokselle neuvottelukunnan.

Neuvottelukuntaan kuuluu Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja sekä enintään kaksitoista muuta jäsentä, joista yksi on Ilmatieteen laitoksen henkilöstön keskuudestaan nimeämä henkilö. Neuvottelukunnan toimikausi on enintään kolme vuotta.

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) laitoksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan laadun kehittämisen tukeminen;

2) strategisen suunnittelun tukeminen; sekä

3) laitoksen ja sen sidosryhmien välisen yhteistyön edistäminen.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2018.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2018

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Erityisasiantuntija
Tommi Nieppola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.