194/2018

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2018

Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen ja eräiden sopimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen ja eräiden sopimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2015) 5 §, sekä

muutetaan 2 § seuraavasti:

2 §
Valvontaviranomaiset

Korvauksen myöntämiseen tai maksamiseen osallistunut virkamies ei voi tehdä paikalla tehtävää tarkastusta.


Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä huhtikuuta 2018.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 (32013R1306); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014 (32014R0640); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 48

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.