191/2018

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2018

Valtioneuvoston asetus tulvien ja rankkasateiden vuoksi kiireellisenä tukitoimenpiteenä viljelijöille myönnettävästä tuesta vuonna 2018

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 25 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1364/2014:

1 §
Viljelijöille myönnettävä tuki

Kiireellisestä tukitoimenpiteestä viljelijöille myönnettävän tuen muodossa tietyillä Latvian, Viron ja Suomen alueilla esiintyneiden rankkasateiden ja tulvien vuoksi annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/108 1 artiklassa tarkoitetuille viljelijöille voidaan myöntää tukea enintään 1,080 miljoonaa euroa. Tukea voidaan myöntää enintään 15 euroa hehtaarilta.

2 §
Tuen myöntäminen

Tuen myöntämisestä päättää kunta.

3 §
Euroopan komission päätöksen huomioon ottaminen

Tulvien ja rankkasateiden vuoksi kiireellisenä tukitoimenpiteenä viljelijöille myönnettävä tuki myönnetään, jollei Euroopan komission tukea koskevasta päätöksestä muuta johdu.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä huhtikuuta 2018.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/108 (32018R0108); EUVL L 19, 24.1.2018, s. 6

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.