188/2018

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2018

Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (241/2015) 3 § seuraavasti:

3 §
Lypsy- ja nautakarjatalous

Tukea voidaan myöntää lypsy- ja nautakarjataloudessa tarvittavaan rakentamisinvestointiin.

Parsinavettaan kohdistuvassa rakentamisinvestoinnissa tukea voidaan myöntää vain peruskorjaukseen. Tukea ei kuitenkaan myönnetä kustannuksiin, jotka aiheutuvat parsinavetan pinta-alan tai tilavuuden lisäämisestä.


Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä lokakuuta 2018.

Tukihakemukseen, joka on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa ollutta 3 §:ää.

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Lainsäädäntöneuvos
Mika Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.