173/2018

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2018

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2018 maksettavan korvauksen perusteista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (713/2000) 4 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään aluehallintoviraston kanssa sopimuksen tehneelle talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle valtion varoista palvelujen tarkoituksenmukaisesta tuottamisesta maksettavasta peruskorvauksesta ja lisäkorvauksesta sekä niiden perusteista.

Talous- ja velkaneuvontapalveluiden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset korvataan valtion vuoden 2018 talousarvioon tätä tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa.

2 §
Korvausten maksaminen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto maksaa korvaukset talous- ja velkaneuvontapalvelun tuottajana toimivalle kunnalle. Muulle palvelun tuottajalle korvaukset maksaa aluehallintovirasto.

Peruskorvaus maksetaan huhtikuun loppuun mennessä. Lisäkorvaus maksetaan aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti yhdessä tai kahdessa erässä joko huhtikuun tai syyskuun loppuun mennessä.

Aluehallintovirasto toimittaa määrärahan jakoa koskevat tiedot Kilpailu- ja kuluttajavirastolle huhtikuussa maksettavan erän osalta maaliskuun 22 päivään mennessä ja syyskuussa maksettavan erän osalta elokuun 21 päivään mennessä.

3 §
Peruskorvaus

Talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottamisesta maksettava peruskorvaus on 0,70 euroa vuodessa toimialueen asukasta kohden.

Asukaslukuna otetaan huomioon Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukainen asukasluku 31.12.2016.

4 §
Lisäkorvaus

Lisäkorvauksena kohdistetaan aluehallintovirastoihin 808 692 euroa väestörakennetilaston asukasluvun suhteessa.

Palvelun tuottajalle maksetaan lisäkorvausta aluehallintoviraston tarveharkinnan perusteella. Lisäkorvauksen perusteita ovat palvelujen saatavuuden varmistaminen, neuvonnan kysyntä ja tarve tai neuvonta-alueen asukasluku.

5 §
Takaisinperintä

Talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottamisesta kunnalle maksetut korvaukset perii takaisin Kilpailu- ja kuluttajavirasto aluehallintoviraston tekemän päätöksen perusteella. Muulle palvelun tuottajalle maksetut korvaukset perii takaisin aluehallintovirasto.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2018.

Tällä asetuksella kumotaan talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2017 maksettavan korvauksen perusteista annettu työ- ja elinkeinoministeriön asetus (104/2017).

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2018

Työministeri
Jari Lindström

Kaupallinen neuvos
Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.