167/2018

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2018

Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (64/2015) 6 § seuraavasti:

6 §
Päästöjen vähentämisohjelma

Edellä 3 §:ssä säädettyjen päästöraja-arvojen sijaan toiminnanharjoittaja voi laatia laitoskohtaisen päästöjen vähentämisohjelman, jota sen on noudatettava. Tällöin laitoksen päästöjen on vähennyttävä vähintään yhtä paljon, kuin jos laitoksessa tai toiminnassa noudatettaisiin 3 §:ssä säädettyjä päästöraja-arvoja.

Päästöjen vähentämisohjelman on täytettävä liitteen 2 vaatimukset tai sen on muuten vähennettävä päästöjä saman verran.

Olemassa olevan laitoksen päästöjen on oltava vähentämisohjelmassa tarkoitetun päästöjen tavoitearvon mukaiset viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun ympäristölupa on myönnetty tai toiminta rekisteröity ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Päästöjen vähentämisohjelma on esitettävä haettaessa ympäristölupaa tai rekisteröinnin yhteydessä.

Toiminnanharjoittajan on noudatettava 7 ja 8 §:ssä säädettyjä päästöraja-arvoja siitä huolimatta, että se noudattaa päästöjen vähentämisohjelmaa

Toiminnanharjoittajalle on myönnettävä lisäaikaa päästöjen vähennysohjelman toimeenpanemiseksi, jos vähän liuotinta sisältävien tai liuotinta sisältämättömien korvaavien aineiden kehitys on yhä meneillään.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2018.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU (32010L0075); EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2018

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Neuvotteleva virkamies
Anneli Karjalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.