130/2018

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2018

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2018 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismääristä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1129/2017:

1 §

Verovuoden 2018 ennakonpidätysten, kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 2018 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtion verojen osuus 29,05 %
Kunnallisveron osuus 62,26 %
Kirkollisveron osuus 2,97 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
– sairaanhoitomaksun osuus 1,38 %
– päivärahamaksun osuus 4,34 %
3 §

Verovuodelta 2018 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten yksittäisten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2016 toimitetun verotuksen mukainen maksuunpantu kunnallisvero oikaistaan vuoden 2018 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksuunpantua kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2018 ja 1 päivän tammikuuta 2017 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksuunpannun kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen seurakunnan 1 päivän tammikuuta 2018 ja 1 päivän tammikuuta 2017 jäsenmäärän suhdetta ja vuoden 2018 kirkollisveroprosenttia.

4 §

Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä käytetään verovuodelta 2018 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä seuraavia työnantajasuoritusten vähimmäismääriä:

Ennakonpidätysten vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2018 Helmikuu 2 292 575 000
Maaliskuu 2 276 724 000
Huhtikuu 2 363 009 000
Toukokuu 2 417 743 000
Kesäkuu 2 289 986 000
Heinäkuu 2 662 101 000
Elokuu 2 452 294 000
Syyskuu 2 219 421 000
Lokakuu 2 259 988 000
Marraskuu 2 218 620 000
Joulukuu 2 194 450 000
2019 Tammikuu 2 412 807 000

Työnantajan sairausvakuutusmaksun vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2018 Helmikuu 62 840 000
Maaliskuu 58 910 000
Huhtikuu 60 630 000
Toukokuu 62 800 000
Kesäkuu 60 430 000
Heinäkuu 73 130 000
Elokuu 65 800 000
Syyskuu 56 310 000
Lokakuu 55 680 000
Marraskuu 55 300 000
Joulukuu 54 100 000
2019 Tammikuu 57 670 000
5 §

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä helmikuuta 2018.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2018

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Finanssineuvos
Elina Pylkkänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.