2/2018

Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2018

Valtioneuvoston asetus kiireellisessä tapauksessa annettujen sosiaalipalveluiden kustannusten hallinnoinnista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) 12 a §:n nojalla:

1 §
Valtion varojen siirto Kansaneläkelaitokselle

Valtio siirtää Kansaneläkelaitokselle tarvittavat varat kunnille ja kuntayhtymille suoritettavia korvauksia varten. Varat siirretään vähintään neljännesvuosittain Kansaneläkelaitoksen tekemän selvityksen perusteella.

Kansaneläkelaitoksen on annettava sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys 1 momentissa tarkoitetuista korvauksista 14 vuorokautta ennen korvausten maksamista. Varat siirretään Kansaneläkelaitokselle viimeistään vuorokautta ennen selvityksessä ilmoitettua korvausten maksupäivää.

2 §
Valtion korvauksen hakeminen ja maksaminen

Sosiaalihuollon toimintayksikön on haettava Kansaneläkelaitokselta sosiaalihuoltolain 12 a §:ssä tarkoitettua valtion korvausta viimeistään 12 kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jolloin kustannukset ovat syntyneet. Hakemuksen yhteydessä on esitettävä selvitys kustannuksista, päätös sosiaalipalvelun antamisesta ja maksunsaajan tiedot.

Kansaneläkelaitos korvaa kunnalle ja kuntayhtymälle kiireellisten sosiaalipalveluiden antamisesta aiheutuneet kustannukset viimeistään vuoden kuluessa hakemuksen jättämisestä.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä tammikuuta 2018. Asetusta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2018 jälkeen syntyneiden kustannusten korvauksiin.

Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2018

Perhe- ja peruspalveluministeri
Annika Saarikko

Hallitussihteeri
Liisa Holopainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.