Säädökset alkuperäisinä: 2018

1395/2018
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
1394/2018
Verohallinnon päätös oma-aloitteista veroa koskevan tiedon muodostamisesta Tulorekisteriyksikölle annetuista tiedoista
1393/2018
Verohallinnon päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä annetun päätöksen muuttamisesta
1392/2018
Valtion talousarvio vuodelle 2019
1391/2018
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista
1390/2018
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kielitutkinnoista perittävistä maksuista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1389/2018
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista vuonna 2019
1388/2018
Sisäministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilön palvelussuhteen ehdoista
1387/2018
Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
1386/2018
Oikeusministeriön asetus oikeudenkäyntiavustajalautakunnan maksullisista suoritteista vuodelle 2019
1385/2018
Oikeusministeriön asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2019–2021
1384/2018
Oikeusministeriön asetus eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista vuosina 2019-2021
1383/2018
Oikeusministeriön asetus tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta
1382/2018
Oikeusministeriön asetus eräistä tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista
1381/2018
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuosina 2019–2021
1380/2018
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1379/2018
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1378/2018
Valtioneuvoston asetus väestönsuojista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta
1377/2018
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 §:n muuttamisesta
1376/2018
Valtioneuvoston asetus yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
1375/2018
Valtioneuvoston asetus työttömyysvakuutusmaksujen erääntymisestä ja eräpäivistä
1374/2018
Valtioneuvoston asetus Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1373/2018
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista
1372/2018
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020
1371/2018
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1370/2018
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2019
1369/2018
Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta
1368/2018
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta
1367/2018
Laki yliopistolain muuttamisesta
1366/2018
Laki Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta
1365/2018
Laki autoverolain liitteen muuttamisesta
1364/2018
Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta
1363/2018
Sisäministeriön asetus pelastustoimen suunnitelmista
1362/2018
Sisäministeriön asetus sisäministeriön suoritteiden maksullisuudesta
1361/2018
Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1360/2018
Laki Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta
1359/2018
Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta
1358/2018
Laki öljyvahinkojen torjuntalain kumoamisesta
1357/2018
Laki merenkulun ympäristönsuojelulain 12 luvun muuttamisesta
1356/2018
Laki meripelastuslain 4 §:n muuttamisesta
1355/2018
Laki palosuojelurahastolain muuttamisesta
1354/2018
Laki Pelastusopistosta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1353/2018
Laki pelastuslain muuttamisesta
1352/2018
Laki yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta
1351/2018
Oikeusministeriön asetus konkurssiasioista annetun oikeusministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.